cooltext438285146

cooltext438285420

Akkadian Empire

Akkadian Empire

v (circa 2700-2230 B.C.E.)

Sargon I

v Sargon I – namuno sa mga Akkadian

v  magkahiwalay ang estado at relihiyon

v Ang sistema ng kalakalan ay higit na naging organisado sa ilalim ng pamamalakad ng imperyo

v  nagawa nilang kontrolin ang mga pinagkukunan ng hilaw na materyales o sangkap na lubusang kailangan nila

v  walang gaanong natural na depensa laban sa mga mananalakay kaya ito’y bumagsak

v  sinalakay sila ng mga Gutian mula sa hilagang bahagi ng Tigris river at inatake ang lungsod ng Agade

cooltext438286598

  • Amorite

v I (circa 1790-1959 B.C.E.)

v  grupong etniko na semitic

v  sa ilalim ng pamumuno ni Hammurabi, lubos na lumakas at lumawak ang kanilang teritoryo

v  nagawa nilang sakupin ang Assyria

pinamumunuan ni Hammurabi

Hammurabi


  • Code of Hammurabi

Code of Hammurabi

v  layuning ipaalala sa lahat ng mamamayan ang mahigpit na pagpapatupad ng batas

ikinakategorya bilang retributive justice o paggawad ng katarungan batay sa bigat ng kasalanan. (“mata sa mata, ngipin sa ngipin”)

cooltext438288886

Assyrian Map

v (circa 745-612 B.C.E.)

v gumamit ng dahas sa pagpapalawak ng nasasakupan

v  nakaimbento ng mga sandatang yari sa bakal

v  nanghina bunga ng pananalakay ng iba’t-iba pang grupong etniko tulad ng Chaldean, Scythian at Cimmerian, at Medes. Pinabagsak nila ang Nineven, kabisera ng Assyria.

cooltext438289032

Chaldean

v (612-539 B.C.E.)

v kapwa nagsanib ang pwersa ng grupong Chaldean at Medes

v  nabawi nila ang kadakilaan na dating natamo sa ilalim ng pamumuno ni Nebuchadnezzar

Nebuchadnezzar

v  nalikha ang tanyag na Hanging Gardens, isang terrace ng mga halaman at bulaklak na ipinatayo ni Nebuchadnezzar para sa kanyang asawa

Hanging Gardens


Advertisements