cooltext438362022

cooltext438362116

v   isinilang sa grupong Quraysh sa Mecca, Arabian Peninsula

v  tanyag ang Mecca dahil sa kalakalang caravan (grupong mangangalakal na sama-samang naglalakbay)

v  naitatag niya ang ummah o pamayanang Muslim (batas ni Allah)

v  naghirang ng kapalit ang mga Muslim at ito’y Caliph

v Caliph ay “kapalit ng apostol o mensahero ni Allah”

cooltext438362435

v (632-660 C.E)

v Abu Bakr (632-634 C.E.) bilang caliph

v  sinakop ng Islam ang Iraq, Palestine, Jordan, at Syria

v Omar (634-644 C.E.)

v  ginamit niya ang titulong amir-al-mu’minin

v kaugaliang Muslim: wastong pagdarasal, pag-aayuno, pagbabawal sa pagkain ng baboy

v Uthman (644-656 C.E.) ng Umayyad, Mecca

v  nasakop ang Arabian Peninsula, Mesopotamia, Palestine, Syria, Egypt, Libya, Persia, Armenia

v Ali (656-661 C.E.) ang pinsan at manugang ni Muhammad

v  hindi lahat ng Muslim ang sumunod sa kanyang pamumuno

v  sa pagkamatay ni Ali, nahati sa dalawa ang ummah

v Shi’a (Shi’ite ang tagasunod) – tanging karapatan lamang ngb pagiging caliph ang mga anak, inapo, at kamag-anak ni Ali

v Sunnite (Sunna o tradisyon mula kau Muhammad) – nananalig na ang caliph ay isang pulitikal na pinuno ng mga Muslim.

cooltext438362427

v (661-750 C.E.)

v  Mu-awiyah (gobernador ng Syria) ang naging caliphate na tinutulan naman ng mga Shi’ite

v  inilipat ang sentro mula Mecca patungong Damascus, Syria.

v  sinakop ang Tunisia, Africa at ang timog bahagi ng Spain

v  sa pagtangka sa France, sila ay nabigo sa hukbong Frank ni Charles Martel

v  nabigo rin sila sa pagsakop sa Constantinople

v  nanghina ang caliphate ng mag-alsa ang ilang teritoryong sakop nito

cooltext438362560

v (750-1258 C.E.)

v sentro nito ang Baghdad, Iraq

v  tinanghal na “Gintong Pamumuno ng Islam” dahil sa pamumulaklak ng agham, panitikan, at pilosopiyang Islamic

v  naging caliph sina Harun al-Rashid (786-809 C.E.) at kanyang anak na si al-Mamun (813-833 C.E.)

v  nagtatag ng kolehiyo

v  pagtitipon at pagsasalin sa Arabic na mga akdang nakasulat sa wikang Greek, Latin, Hebrew, Sanskrit, at Persian

v  lumakas ang kapangyarihang ulama

v matibay na umiral ang batas Sharia sa pamayanang Muslim

cooltext438362681

v  napasakamay ng mga Seljuk Turk ang Abassid Caliphate

v  mula sa katawagang caliph, pinalitan ang titulo ng mga lider ng Muslim at tinawag na sultan

v  ang mga Mongol sa Hilagang Asya ay sumalakay rin sa ilalim ng Abassid

v  hindi naglaon, napasailalim ng kapangyarihang Mongol ang halos kabuuan ng rehiyon ng Kanlurang Asya

cooltext438362774


v  dahil sa Islam, nanatiling malaya sa mga Europeo ang Kanlurang Asya

v  dalawang Imperyong Islamic ang naging makapangyarihan

v  ang Imperyong Safavid sa Persia na suportado ng mga Qizilbash

v  at ang Imperyong Ottoman sa Turkey

v  lumakas ang Ottoman Turk sa paghina ng Mongol nang namatay si Genghis Khan at kanyang anak at inapo

v napasakamay ng Ottoman ang ilang lugar sa Hilagang Turkey at nadagdag ang ibang lupain sa silangang Asya sa kanilang teritoryo

v  nilupig ng Ottoman ang Imperyong Byzantine sa ilalim ng Ottoman Sultan na si Mehmed II

v  sinakop ang Constantinople at tinawag na Istanbul

v  lumawig ang sakop ng mga Ottoman Turk dahil sa janissaries (hukbong sandatahan na binubuo ng sinanay na mandirigmang kabataan)

v  dahil sa sunod-sunod na pagkatalo ng Ottoman Turk, ganap ng napasok ng Kanluranin ang Kanlurang Asya (1914)

v  napasailalim ang bansa sa Mandate System

Advertisements