cooltext438363345

v Bago pa ang paglitaw ng kabihasnang Sumer, may tatlong sentro ng kauna-unahang agrikult

v Ura sa Kanlurang Asya: ang Jericho, Catal Huyuk at Hacilar, at hangganan ng Iran-Iraq.

v  Sa Mesopotamia matatagpuan ang pinakaunang kabihasnan sa buong daigdig.

v  Sa paglipas ng Sumer, tatlong imperyo ang lumitaw rito: Akkadia, Babylonia, at Assyria.

v  Nagtatag ng isang imperyo ang mga Persian na sumakop sa Kanlurang Asya at iba pang karatig-lugar.

v  Napasama sa daloy ng kasaysayan ng mga Kanluraning bansa ang rehiyon ng Kanlurang Asya nang mapasakamay ito ng

mga Macedonia Greek at Roman.

v  Sa pagbagsak ng mga Persian bilang makapangyarihang pwersa sa Kanlurang Asya, lumakas ang mga Muslim at ipinalaganap nila

ang Islam.

Advertisements