cooltext438360723

cooltext438360728

v (circa 550-350 B.C.E.)

v pangunahing imperyong itinatag ng mga Persian

v  pinamumunuan ni Darius the Great

v  tungkulin ng Persian Satrap na mangulekta ng tributo, panatilihin ang kaayusan, at pigilin ang grupong barbaro

v  nagpagawa ng Royal Road (1,200 milya mula Sardis-Susa)

v paggamit ng barya pambili ng mga produkto

v court etiquette o kasasalan sa loob ng palasyo ng emperador

v Zarathustra – nangaral ukol sa pagsamba sa iisang diyos

v Zoroastrianism ang rehiyon sa buong imperyo

v  natalo ang mga Persian sa kamay ni Alexander the Great

cooltext438361214

v (circa 338-263 B.C.E.)

v pagtangkilik ng kulturang Greek

v pinumumunuan ni Philip II

v pagtatag ng kabihasnang Hellenic

v Hellenis ang tawag nila sa kanilang sarili

v Sa pagkamatay ni Philip II, si Alexander the Great an namuno kapalit niya

v Inialis ni Alexander ang kabihasnang Hellenic

cooltext438361465

v (circa 132 B.C.E.-476 C.E.)

v  isa sa pinakadakilang imperyo sa daigdig

v  tinalo ang Carthage (hilagang Africa) sa tatlong serye ng Punic Wars

v  tinalo ang Macedonia at ginawang lalawigan nito

v  sa pamamahal ni Augustus natalo ng Rome sina Mark Anthony at Cleopatra sa Actium

v  nasakop ng Romano ang lupain sa Mediterranean Sea, Kanlurang Asya, hanggang Euphrates River sa silangan

v natitatag ang Pax Romano o Kapayapaang Romano

v  sagana ang kalakalan at dumating ang mga seda, pampalasa, pabango, mamahaling bato, at ibang kalakal mula India at China

v  hinati ni Emperador Diocletian ang Rome: Kanlurang bahagi ay nananatiling Rome at ang silangang bahagi ay Asia Minor

v  itinatag ni Constantine ang panibagong imperyal sa Constantinople (Istanbul) –Imperyong Byzantine

v  naging isa sa probinsya ng Rome ang Palestine

cooltext438361377

v (circa 171 B.C.E.-226 C.E.)

v  sa pananaig ng mga Roman sa Kanlurang Asya, naging karibal nila sa kapangyarihan nang Parthian sa Persia

v  bumagsak ang kapangyarihang Parthian ng ipinasunog ni Marcus Aurelius (Emperador ng Rome) ang kabisera nito sa Tigris

cooltext438361740

v (circa 228-651 C.E.)

v ikalawang Imperyong Persian

v  sa pakikipag-alyansa sa paring Zoroastrian, naitatag ito ni Ardashir I

v  ang mga paring Zoroastrian ay bingyan ng karapatan na magmay-ari ng lupain at mangolekta ng ambag sa tagapanalig sa simbahan

v  nanghina ang mga Sassanid sa paglakas ng Islam sa rehiyon

Advertisements