Akkadian Empire

Sa panahon ng pagbubuo ng Imperyong Akkadian, magkahiwalay ang estado at relihiyon.

Advertisements