cooltext438289586

cooltext438289493

Aramean

v (circa 1000-700 B.C.E.)

v Palestine-Syria

v  nagpalaganap ng wika sa halos buong Kanlurang Asya na tinatawag na Aramaic

Aramaic Alphabet

cooltext438289739

v (circa 680-547 B.C.E.)

v  taga hilagang Turkey

v  nagpasimula ng paggamit ng barya

Lydian coin

v  ang barya ay gawa sa ginto, pilak o pinaghahalo ng dalwang ito at nakatatak ang halaga nito at ang simbolo na tumatatak ng kapangyarihang gobyerno

cooltext438290188

v (circa 1200-800 B.C.E.)

v ipinalaganap ng mga Phoenician ang nakabase sa Lebanon ang kanilang kabihasnan sa kapaligiran ng teritoryong Mediterranean

v popular na produkto: bagay na yari sa babasaging bagay, tela na kinulayan ng tinang kulay morado (galingsa uri ng sigay o taklobo)

v itinuon sa paglalayag at tagagawa ng sasakyang pandagat dahil tuyo ang kapaligiran nila

v  gumamit sila ng alpabetong may 22 katinig

Phoenician Alphabet


cooltext438290322

v (circa 1000-722 B.C.E.)

v rehiyon ng Palestine

v  gumamit ng wikang semitic

v  paniniwalang Monoteismo (paniniwala sa iisang diyos)

v  Unang limang libro (Torah o Pentateuch)

Torah or Pentateuch

Torah or Pentateuch

cooltext438290654

v (circa 1600-12 B.C.E.)

v  mula rin sa lahing Aryan

v Orihinal na tahanan sa hilagang-silangan ng Black Sea

v  pagmimina ng iron ore at paggawa ng kagamitang bakal

Hittite Iron Ore

v  lumisan sa kabundukan ng silangang Turkey kung saan sila ay nanahanan

Advertisements