Mga Layunin

  • nasusuri ang iba’t ibang kabihasnan at imperyong naitatag sa Kanlurang Asya;
  • naipaliliwanag kung paano pinamahalaan ng mga emperador ang kanilang nasasakupan;
  • napaghahambing ang mga kabihasna o imperyong lumitaw;
  • napahahalagahan ang mga kaisipang pinagbabatayan sa pagbuo ng mga sinaunang kabihasnan o imperyo;

(source: Asya: Pag-usbong ng Kabihasnan)

The weblogs will be soon posted. We’re open to any questions and recommendations. Thanks for viewing!

Advertisements